Hernieuwbare energieSectoren / Toepassingsgebieden

wind turbines and solar panels

Hernieuwbare energie / BESS


Steeds meer energie wordt gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen. Niet alleen windenergie, maar ook zonne-energie wordt steeds belangrijker.Onze instrumenten worden niet alleen gebruikt om de turbine te controleren, maar ook de output van de elektrische energie.In zonneparken worden ze gebruikt om de kwaliteit van het elektriciteitsnet te bewaken en de oorzaak van storingen op het net te bepalen. In batterij-opslagsystemen (Battery Storage Systems - BESS) maakt de combinatie van AC- en DC-metingen met één instrument het interessanter om het te gebruiken als een geïntegreerd bewakings- en controle-instrument.